2024 július 23
bet

ÉPDUFERR Nyrt.- Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági Jelentés

Az Épduferr Nyrt. FB és AB jelentése az alábbi linken érhető el: FB és AB jelentés

bet

ÉPDUFERR Nyrt.- Közgyűlési meghívók, Közgyűlési előterjesztések

Az Épduferr Nyrt. közgyűlési meghívói, illetve Közgyűlési előterjesztése az alábbi linken érhetők el: Közgyűlési meghívó 2024.08.15. Közgyűlési meghívó 2024.08.23. Közgyűlési előterjesztések

bet

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás MRP Szervezettel kapcsolatban

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10- 001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Székesfehérvári Törvényszék a 2024. július 11-én kelt és a Társaság által július 12-én kézhez vett, 26.Pk.60.140/2019/25. számú végzésével elrendelte a MEGAKRÁN Munkavállalói […]

bet

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás cégbírósági változásbejegyzésről/Alapszabály

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2024. április 29-i rendes közgyűlés cégjegyzéket érintő határozatainak megfelelően a hatályos Alapszabály keltére, igazgatósági tagok törlésére és igazgatósági tag bejegyzésére, felügyelőbizottsági tag törlésére és felügyelőbizottsági tagok bejegyzésére, valamint munkavállaló képviseleti jogának törlésére vonatkozó cégadat változásokat a […]

bet

NAVIGATOR Nyrt.- Tájékoztatás új részvények jegyzésének előzetes megállapításáról

A Navigator Nyrt. dokumentuma az alábbi linkeken érhetők el: Részvényjegyzés lezárulta

bet

ÉPDUFERR Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413,a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság részvényeihezkapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2024. június 30-i állapot szerint: A Társaság alaptőkéje, részvényei: Részvénysorozat Névérték(Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft) „A” sorozat (ÉPDUFERR Nyrt. törzsrészvény)ISIN: HU0000190855 10 […]

bet

DM-KER Nyrt. – Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2024. június 30-i állapot […]

bet

ZWACK Plc.- Dividend payment

Informations about Zwack Plc’s dividend payment can be found on the page below: Dividend payment

bet

ZWACK Nyrt.- Osztalékfizetés

A Zwack Nyrt. osztalékfizetésével kapcsolatos információk az alábbi oldalon érhetők el: Osztalékfizetés

bet

Zwack Plc.- Information on voting rights and share capital

Composition of the share capital of the company on 30. June, 2024: Share series Par value(HUF/share) Issued number Total par value(HUF) „A” series (common share) 1 000 2 000 000 2 000 000 000 „A” series (redeemable liquidation preference share) 1 000 35 000 35 000 000 Voting rights attached to the shares on 30. June, 2024: Share series […]

bet

Zwack Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2024. június 30. napján: Részvénysorozat Névérték(Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték(Ft) „A” sorozatú (törzsrészvény) 1 000 2 000 000 2 000 000 000 „A” sorozatú (visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény) 1 000 35 000 35 000 000 A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2024. június 30. napján: Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma Részvényenkénti szavazati jog […]

bet

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2024. 06. 30.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat ( BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

bet

MEGAKRÁN Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2024. június 30-i állapot […]

bet

ZWACK Plc.- Resolutions of the General Meeting, Reports

You can find the documents related to the 2024. Annual General Meeting of Zwack Plc. below: Resolutions of the General Meeting Annual Report Independent Auditor’s Report CG Report Remuneration Report Remuneration Policy

bet

ZWACK Nyrt.- Közgyűlési határozatok, Jelentések

A Zwack Nyrt. 2024. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódó dokumentumai az alábbi linken érhetők el: Közgyűlési határozatok Éves jelentés Független könyvvizsgálói jelentés FT jelentés Javadalmazási jelentés Javadalmazási politika 2024-től

bet

NAVIGATOR Nyrt.- Sajtóközlemény

Kalliwoda Research: Jelentős céláremelés, 126%-os emelkedési potenciál a NAVIGATOR részvényeiben Pozitívan értékelte a NAVIGATOR Investments legfrissebb akvizícióját és a Csoport 2026-os stratégiáját a Dr. Kalliwoda Research, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett modell frissítésében a korábbi 0,33 EUR helyett 0,44 EUR célárat határozott meg az elemző, ami 126%-os emelkedési potenciál a tegnapi 77 forintos záróárhoz képest. […]

bet

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy részvényvásárlásáról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket: Petőházi Tamás, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagja bejelentette, hogy 2024. június 18. napján a Budapesti Értéktőzsdén 2000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt vásárolt, részvényenként 32 Ft, összesen 64.000 Ft vételáron. Az […]

bet

ENEFI Nyrt.- Közlemény/Announcement

Az Igazgatóság a mai napon úgy döntött, hogy a Társaság tulajdonosként veti fel a White IT Zrt. igazgatóságának ülésén, hogy a White IT az üzletpolitikáját akként módosítsa, hogy tevékenységei közé a jövőben vegye fel a nemzetközi tőkepiacon is hasznosítható bróker software fejlesztését, a software elterjesztéséhez piackutatás végzését és az egyes tőkepiacokon a software hasznosítására partneri […]

bet

ENEFI Nyrt.- Közlemény/Announcement

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:Társaság korábban tájékoztatta tisztelt Befektetőit arról, hogy a tőkepiaci pillérre vonatkozóstratégiája mentén jelentős Magyar Telekom részvény pozíciót épített ki.A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Telekom pozícióját jelenleg isfenntartja és kezeli, melynek következtében a 2024. 06. 07. napi záróár (1026 HUF) szerinti,finanszírozási költségekkel csökkentett, […]

bet

Zwack Plc.- Proposed Financial Statements, Independent Auditor’s Report

You can find the Proposed Financial Statements and the Auditor’s Report of Zwack Plc. below: Proposed Financial Statements Auditor’s Report

bet

Zwack Nyrt.- Előterjesztett pénzügyi kimutatás, Független könyvvizsgálói jelentés

A Zwack Nyrt. Előterjesztett pénzügyi kimutatása, illetve Könyvvizsgálói jelentése az alábbi linken érhetők el: Előterjesztett pénzügyi kimutatás Könyvvizsgálói jelentés

bet

ZWACK Plc.- General Assembly Documents

You can find the General Assembly Documents of Zwack Plc. below: Submissions Statement Power of Attorney

bet

ZWACK Nyrt.- Közgyűlési dokumentumok

A Zwack Nyrt. közgyűlési dokumentumai az alábbi linken érhetők el: Előterjesztések Közzététel Meghatalmazás

bet

ÉPDUFERR Nyrt.- Tájékoztatás kijelölt tanácsadó változásáról

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413,a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket, hogy a Társaság és a NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-042535) között 2021. szeptember 24 napján a Társaság […]

bet

ÉPDUFERR Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413,a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság részvényeihezkapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2024. május 31-i állapot szerint: A Társaság alaptőkéje, részvényei: Részvénysorozat Névérték(Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft) „A” sorozat (ÉPDUFERR Nyrt. törzsrészvény)ISIN: HU0000190855 10 […]

bet

Zwack Plc.- Information on voting rights and share capital

Composition of the share capital of the company on 31. May, 2024: Share series Par value(HUF/share) Issued number Total par value(HUF) „A” series (common share) 1 000 2 000 000 2 000 000 000 „A” series (redeemable liquidation preference share) 1 000 35 000 35 000 000 Voting rights attached to the shares on 31. May, 2024: Share series […]

bet

Zwack Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2024. május 31. napján: Részvénysorozat Névérték(Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték(Ft) „A” sorozatú (törzsrészvény) 1 000 2 000 000 2 000 000 000 „A” sorozatú (visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény) 1 000 35 000 35 000 000 A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2024. május 31. napján: Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma Részvényenkénti szavazati jog […]

bet

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2024. 05. 31.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

bet

DM-KER Nyrt. – Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2024. május 31-i állapot […]

bet

MEGAKRÁN Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2024. május 31-i állapot […]

bet

ENEFI Nyrt- Közlemény MAHART/Announcement MAHART

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) korábban több alkalommal tájékoztatta a tisztelt Befektetőit, hogy a MAHART projekttel kapcsolatosan peresítés alatt álló jogvitában áll a megrendelővel, egyebek mellett abból kifolyólag, hogy a megrendelő nem teljesíti a leszállított eszközök ellenértékét az ENEFI részére. A Társaság bízott a jogvita békés rendezésében, azonban a megrendelő érdekében eljáró, annak cégcsoportjába tartozó, […]

bet

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy részvényvásárlásáról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket: Petőházi Tamás, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagja bejelentette, hogy 2024. május 24. napján a Budapesti Értéktőzsdén 2000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt vásárolt, részvényenként 40 Ft, összesen 80.000 Ft vételáron. Az […]

bet

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy által kötött ügyletről

A Megakrán dokumentuma az alábbi linken érhető el: Rendkívüli tájékoztatás

bet

Zwack Unicum Plc.- Public Announcement

You can find the invitation of Zwacl Plc. for the Annual General Meeting below: Invitation

bet

Zwack Nyrt.- Közgyűlési meghívó

A Zwack Nyrt. közgyűlési meghívója az alábbi linken érhető el: Közgyűlési meghívó

bet

Zwack Unicum Plc.- Report on the results in the 2023-2024 business year

You can find the report of Zwack Plc. below: Report