2024 június 18

Megakrán – Tájékoztatás kijelölt tanácsadóval kapcsolatban

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság és a NAVIGATOR INVESTMENTS Zrt. a közöttük fennálló, a Társaság BÉT Xtend piaci jelenlétéhez kapcsolódó, a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában előírt kijelölt tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést – a MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvényeinek BÉT Xtend piacról történt kivezetésére és a BÉT szabályozott piacra való bevezetésére tekintettel – közös megegyezéssel megszüntették.

A MEGAKRÁN Nyrt. ezúton is köszöni a NAVIGÁTOR INVESTMENT Zrt. kijelölt tanácsadói feladatainak ellátása során nyújtott szakmai segítségét.