2024 május 29

ÉPDUFERR Nyrt.- Tájékoztatás közös vállalat alapításáról

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a
továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az Igazgatóság 2023. június 27-i ülése
döntött a Társaság valamint Meleghegyi Balázs úr 50%-50% arányú részvételével a GeoAkku Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 14., a továbbiakban „GeoAkku
Kft.”) megalapításáról.


A GeoAkku Kft. projektcégként, 3.000.000 Ft törzstőkével jön létre, célja a létrejöttét követően
rendelkezésére bocsátott szabadalom hasznosítása alapján az energiatárolás alternatív lehetőségeinek
feltárása, első lépésként az ipari megvalósíthatóság vizsgálata. A Társaság számára az energia-ellátás
szempontjából meghatározó energia-tárolás, a zöldenergia támogatása érdekében megalapításra kerülő
GeoAkku Kft. – a szabadalom gyakorlati alkalmazhatósága esetén – tevékenysége bővítését és
diverzifikálását jelentheti.