2024 július 19

Megakrán – Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2021. december 31-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:


Részvénysorozat
Névérték (Ft/db)DarabszámÖssznévérték (Ft)

„A” sorozat (törzsrészvény)
ISIN: HU0000178272
1.-970.263.000970.263.000.-

Alaptőke összesen
 970.263.000970.263.000.-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvény-sorozatKibocsátott darabszámSaját részvény számaSzavazati jogra jogosító részvényekSzavazati jog (részvény/db)Összes szavazati jog
„A” sorozat (törzsrészvény)
ISIN: HU0000178272
970.263.0000970.263.0001970.263.000
Összesen970.263.0000970.263.0001970.263.000