2024 július 22

ENEFI – Elsőbbségi részvényekhez tartozó szavazati jogok

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-579/2021. számú (kiadmányozás dátuma: 2021. szeptember 28.) határozatával jóváhagyott Tájékoztatóban1 meghatározott 3.650.000 darab, egyenként 10 HUF névértékű törzsrészvény, valamint 5.456.109 darab, egyenként 10 HUF névértékű osztalékelsőbbségi részvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) által működtetett szabályozott piacra (Részvény Szekció, „Standard” kategória) történő bevezetése megtörtént.

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2021. 11. 12.).

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénysorozat
BÉT-re bevezetett
ISINNévérték (Ft/db)Kibocsátott darabszámÖssznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNYHU00000891981011.150.000111.500.000,-
Átalakítható osztalékelsőbbségi részvényHU0000173737105.456.10954.561.090,-
Alaptőke nagysága16.606.109166.061.090,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénysorozat
BÉT-re bevezetett
Kibocsátott darabszámSzavazati jogra jogosító részvényekRészvényenkénti szavazati jogÖsszes szavazati jogSaját részvények száma*
TÖRZSRÉSZVÉNY11.150.00011.150.0001  11.150.000531 041        + 1.613.000
Átalakítható osztalékelsőbbségi részvény5.456.1090000
Összesen:16.606.10911.150.000111.150.0002 144 041

*Saját törzsrészvények (1.613.000) és a Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő törzsrészvények (531 041) száma.

A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tő- kepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.

__________________________________

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. Informs its Dear Investors that based on the Prospectus approved by the Magyar Nemzeti Bank, 3,650,000 ordinary shares and 5,456,109 dividend preference shares have been listed on the regulated market operated by the Budapest Stock Exchange (BSE).

ENEFI Asset Management Plc. hereby publishes the number of voting rights attached to its shares and size the of its share capital (Effect: 2021. 11. 12.).

Composition of share capital of the Company:

Share series listed on the Budapest stock exchangeISINNominal value (HUF/share)Issued numberTotal Nominal value (HUF)
Ordinary sharesHU00000891981011.150.000111.500.000,-
Dividend-preference convertible sharesHU0000173737105.456.10954.561.090,-
Share capital16.606.109166.061.090,-

Number of voting rights attached to the shares:

Share series listed on the Budapest stock exchangeIssued numberShares with voting rightsVoting right per shareTotal voting rightsNumber of own shares*
Ordinary shares11.150.00011.150.000111.150.000531 041 + 1.613.000
Dividend-preference convertible shares5.456.1090000
Total:16.606.10911.150.000111.150.0002 144 041

* Number of own shares (1.613.000) and the Company’s connected entities shares (531.041).

The Company calls the attention of its reputable investors to their reporting obligations towards MNB and the Company in connection with the above changes – if any – with special regard to the provisions of the Capital Market act and the Company’s Articles of Associations.