2024 május 27

DM-KER Nyrt.-MRP Program I teljesülése

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a
továbbiakban: „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaságnál 2020.
szeptemberében indított MRP Program I feltételei teljesültek, megvalósultak a Társaság által kitűzött gazdasági teljesítményjavulást igazoló feltételek, amelyet a Társaság igazgatósága 2022. október 30. napján megállapított.
Az MRP Program I-ben résztvevő munkavállalók és vezető tisztségviselők jogosulttá váltak 750.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényre, amelyet az MRP Szervezet összhangban az MRP törvény, valamint a DM-KER MRP Javadalmazási Politika rendelkezéseivel az MRP Program I résztvevői részére 2022. december hónapban teljesít.
Tekintettel arra, hogy az MRP Program I résztvevői közül voltak olyanok, akiknek munkaviszonya időközben megszűnt, 250.000 darab DM-KER Nyrt. részvény a Társaságra száll majd vissza.