2024 április 22

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás a DMFS Kft. üzletrészei megszerzéséről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) a 2021. november 5. napján közzétett 1/2021. (11.05.) számú Igazgatósági határozatával összefüggésben tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2023. január 2. napján a DM-KER Nyrt., valamint Bátor Ferenc, az Igazgatóság elnöke és Megyeri Sándor, az Igazgatóság tagja között létrejött üzletrész-adásvételi szerződés alapján a Társaság a DM-KER Financial Services Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52., cégjegyzékszám: 13- 09-217029; a továbbiakban: DMFS Kft.) egyedüli tagjává, 100% arányú tulajdonosává vált.

Az 1/2021. (11.05.) számú Igazgatósági határozat alapján a DMFS Kft. 5 millió Ft alaptőkével, a Társaság 20%-os részesedésével alakult, a további tagok Bátor Ferenc és Megyeri Sándor részvényesek, az Igazgatóság elnöke és tagja voltak, azzal, hogy a DM-KER Nyrt. legkésőbb 2023. december 31. napjáig jogosult és köteles volt a magánszemély tagok DMFS Kft-ben fennálló, egyenként 2 millió Ft névértékű üzletrészeit megvásárolni, az üzletrészek névértéke 5%-kal növelt összegének megfelelő vételáron. A DMFS Kft. működését 2022. évben kezdte meg, TEÁOR besorolás szerinti főtevékenysége: 08’6619 egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység.