2024 június 24

ÉPDUFERR Nyrt.- Tájékoztatás kijelölt tanácsadó változásáról

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413,
a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket, hogy a Társaság és a NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-042535) között 2021. szeptember 24 napján a Társaság Xtend piaci bevezetésének támogatását és a társaság részére kijelölt tanácsadói feladatok ellátását biztosító megbízási szerződés a Társaság, a NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és a Navigator Capital Services Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-229325) között 2024. június 3. napján módosult akként, hogy a szerződésben a NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság helyébe a Navigator Capital Services Korlátolt Felelősségű Társaság lépett.