2024 június 18

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás részvényes, illetve vezetői feladatokat ellátó személyek bejelentéseiről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a 2022. december 6-án érkezett részvényesi bejelentés valamint vezetői bejelentések alapján:

Bátor Ferenc, az Igazgatóság elnöke bejelentette, hogy 2022. december 5. napján kereskedési helyszínen kívül, Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében ellenérték nélkül 100.000 darab DM-KER Nyrt. névre szóló Törzsrészvényt (ISIN: HU0000176722; a továbbiakban: „DM-KER törzsrészvény”) szerzett. Fentiekkel összefüggésben Bátor Ferenc mint részvényes bejelentette, hogy 2022. december 5. napján szavazati jogot biztosító DM-KER törzsrészvényeinek száma 18.880.000 darabról 18.980.000 darabra, a 15% küszöbérték átlépésével szavazati jogának aránya 14,96%-ról 15,04%-ra nőtt. Bátor Ferenc egyszemélyes tulajdonában áll az Intravirtus Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Török Bálint utca 9., cégjegyzékszám: 19-09-523064), amely 19.620.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvénnyel rendelkezik, ezáltal Bátor Ferenc közvetlen és közvetett tulajdonában álló részvények száma összesen 38.600.000 darab, részesedése 30,58%.

Megyeri Sándor, az Igazgatóság tagja bejelentette, hogy 2022. december 5. napján kereskedési helyszínen kívül, Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében ellenérték nélkül 100.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt szerzett.

Kocsy Barnabás László, az Igazgatóság tagja, vezérigazgató bejelentette, hogy 2022. december 2. napján kereskedési helyszínen kívül, Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében ellenérték nélkül 150.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt szerzett.

Szegedi Judit gazdasági vezérigazgató-helyettes bejelentette, hogy 2022. december 2. napján kereskedési helyszínen kívül, Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében ellenérték nélkül 100.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt szerzett.

Az MRP Program I feltételei teljesülésére tekintettel végrehajtott részvényjuttatás eredményeként Megyeri Sándor a megelőző helyzet szerinti részvényeivel együtt összesen 15.980.000 darab, Kocsy Barnabás László 150.000 darab, Szegedi Judit 100.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvénnyel rendelkezik.

Fentiek és a részvénykönyvi bejelentések alapján a Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a következők:

NévLetétkezelőMennyiség (db)Részesedés (%)
Bátor Ferencnem18.980.00015,04
BF Trustee Kft.nem34.620.00027,42
Intravirtus Kftnem19.620.00015,54
Megyeri Sándornem15.980.00012,66
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap
Széchenyi Alapok Zrt
nem18.360.70014,55
Ö s s z e s e n——107.560.70085,21