2024 április 16

ENEFI Nyrt.- Közlemény Mures/Announcement Mures

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a
romániai operáció értesítése alapján:


A Legfelsőbb bíróság elutasította az E-Star Mures Energy által benyújtott perújrafelvételi
kérelem tárgyalásának más táblabíróságra való áthelyezését. Ennek következtében, a
Marosvásárhelyi Táblabíróság korábbi döntése, melyben elutasította a koncessziós
szerződésszegés miatt megítélt kártérítési összegekre számolt késedelmi kamatokra
vonatkozó perújrafelvételi kérelmünket, nem semmisíthető meg.

ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the following
based on the notification of the Romanian operation:


The Supreme Court rejected the transfer of the hearing of the retrial request submitted by EStar Mures Energy to another district court. As a result, the previous decision of the Marosvásárhely District Court, in which it rejected our request for a retrial regarding late interest
calculated on the compensation amounts awarded due to the breach of the concession contract, cannot be annulled.