2024 július 25

Zwack Unicum – Közzététel

Közzététel a Ptk. 3:272.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján:

A Zwack Unicum Nyrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:272.§ (3) bekezdés a) pontja alapján ezúton közzéteszi a Társaság 2021. június 30-i éves rendes közgyűlése (CAPS COAF: GMET HU20210515001003) összehívásának időpontjában, 2021. május 26-án meglévő részvények számára és szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket:

Részvény-sorozatKibocsátott részvény darabszámSzavazati jogra jogosító részvények darabszámaRészvé-nyenkénti szavazati jogSaját részvények számaÖsszes szavazati jog számaÖsszes szavazati jog aránya (%)
„A” sorozatú (törzsrészvény)2 000 0002 000 000102 000 000100%
„A” sorozatú (visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény)35 00000000%