2024 május 27

Megakrán – Tájékoztatás

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „MEGAKRÁN Nyrt.”) a 2021. szeptember 17-i, Langmáhr Tamás az Igazgatóság elnöke bizalmi vagyonkezelői ügylet keretében történt vagyonátruházására vonatkozó közzétételével kapcsolatban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az APELSO TRUST Zrt. az Európai Parlament és Tanács 596/2014 EU Rendelet (MAR) alapján Langmáhr Tamással mint vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személynek minősül, tekintettel arra, hogy gazdasági érdekeik megegyeznek.