2024 július 23

DM-KER – Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlésével kapcsolatos dokumentumokat tett közzé a DM-KER. A vállalat közgyűlésének napirendi pontjai a következők:

1. napirendi pont:

A Társaság 2020. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

2. napirendi pont:

Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján.

3. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról.

4. napirendi pont:

Az Igazgatóságnak a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban megtett eddigi intézkedései jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP II.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára valamint saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére.

5. napirendi pont:

Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának módosítása.

6. napirendi pont:

Egyebek.

A közgyűlési előterjesztésekről szóló dokumentum a határozati javaslatokkal és további információval letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva:

DM-KER – Közgyűlési előterjesztések

A Társaság közzétette még az alábbi dokumentumokat a közgyűléshez kapcsolódóan:

Jelentés a 2020. évi társaságirányítási gyakorlatról

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése