2024 július 13

ÉPDUFERR Nyrt.- Tájékoztatás vállalkozási szerződésről

Tájékoztatás a Cegléd, Rákóczi út 50-52. címen megvalósuló kosárlabda csarnok
építésének fennmaradó munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződésről.

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413;
a továbbiakban „Társaság”, „ÉPDUFERR Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2024. február
26-án vállalkozási szerződést kötött a GERJE SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal (székhely: 2700 Cegléd, Madár utca 11., cégjegyzékét vezeti a Budapest
Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-139220) mint Megrendelővel a 2700
Cegléd, Rákóczi út 50-52. címen megvalósuló kosárlabda csarnok építésének fennmaradó munkálataira.

A megrendelés a Cegléd, 2008/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon megkezdett
sportlétesítmény beruházás (sportcsarnok és kiszolgáló egységei, a továbbiakban: „Projekt”) meg nem
valósult munkanemei megvalósítására, a műszaki tartalom szerint elvégzendő valamennyi építőipari
munkára vonatkozik. A szerződés teljesítésének határideje 2025. június 30. napja, a nettó vállalkozási
díj 1.523.324.440 Ft.

A Projekt a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI. 30.) Kormányrendelet, valamint a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által a
be/SFPMOD05-09392/2017/MKOSZ ügyiratszámon 2023. december 22-én jóváhagyott, többször
hosszabbított és módosított sportfejlesztési pályázathoz nyújtandó, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a szerinti látvány-csapatsport támogatásból és
saját forrásból kerül megvalósításra, ezáltal Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.