2024 április 14

Megakrán – Tájékoztatás új törzsrészvények bevezetéséről

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2021. szeptember 30/4. számú Közgyűlési határozattal elhatározott alaptőke-emelés keretében újonnan kibocsátandó 193.000.000 db egyenként 1 Ft névértékű és 6 Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvény KELER Zrt. általi keletkeztetésére 2021. december 17. napján kerül sor.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Befektetőket, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (úgy is, mint „Piacműködtető) 29/Xtend/2021. számú határozatával döntött a MEGAKRÁN Nyrt. HU0000178272 ISIN azonosítójú, névre szóló dematerializált törzsrészvényeinek Xtend piac Értékpapírlistájáról történő törléséről 2021. december 16. napjával. A részvények utolsó kereskedési napja: 2021. december 16.

A Piacműködtető a 270/2021. számú határozatával döntött a Társaság 970.263.000 db, egyenként 1.- Ft névértékű, 970.263.000.- Ft össznévértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényeinek 2021. december 17. napjával a BÉT szabályozott piac Terméklistájára történő felvételéről, továbbá a Piacműködtető a 271/2021. számú határozatával a MEGAKRÁN Nyrt. tőzsdére bevezetett, HU0000178272 ISIN azonosítójú törzsrészvényeinek Első Kereskedési Napjaként 2021. december 17-ét határozta meg a szabályozott piacon, amellyel egyidejűleg a Terméklistát az alábbi adatlap szerinti tartalommal módosítja:

Első Kereskedési Nap2021. december 17.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység1
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési időA II. rész 5. fejezetében meghatározottak szerint
Bevezetési ár2021. december 16-i Xtend záróár

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2021. december 17-től az alábbiak szerint alakul:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:


Részvénysorozat
Névérték (Ft/db)DarabszámÖssznévérték (Ft)

„A” sorozat (törzsrészvény)
ISIN: HU0000178272
1.-970.263.000970.263.000.-

Alaptőke összesen
 970.263.000970.263.000.-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvény-sorozatKibocsátott darabszámSaját részvény számaSzavazati jogra jogosító részvényekSzavazati jog (részvény/db)Összes szavazati jog
„A” sorozat (törzsrészvény)
ISIN: HU0000178272
970.263.0000970.263.0001970.263.000
Összesen970.263.0000970.263.0001970.263.000