2024 április 22

Pert indított az ENEFI

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a romániai
operáció értesítése alapján az alábbiakról:
A Marosvásárhelyi Törvényszéken az E-Star Mures Energy SA (felszámolás alatt, „Mures”)
pert indított Marosvásárhely Önkormányzata ellen a felek által korábban kötött koncessziós
szerződésszegés kapcsán megítélt kártérítési összegekre számolandó kamatok
érvényesítésére, melyről korábbi döntésében a Törvényszék nem határozott.
A követelt összegek az alábbiak:

 1. 6.449.584,01 lej, mely a koncessziós díjra 2013.05.10 és 2021.05.26 közti időszakra
  számolt törvényes késedelmi kamat.
 2. 3.848.677,29 lej, mely a távhőtámogatásra 2013.05.10 és 2021.05.26 közti időszakra
  számolt szerződéses késedelmi kamat.
 3. 831.366,61 lej, mely a távhőfogyasztásra 2013.05.10 és 2021.05.26 közti időszakra
  számolt szerződéses késedelmi kamat.
 4. 2.933.940,45 lej, mely a visszatérítendő javakból álló amortizálatlan beruházásra
  2013.05.10 és 2021.05.26 közti időszakra számolt törvényes késedelmi kamat.
 5. A fenti összegeken túl, 2021.05.27-tól a tartozások teljes kifizetéséig a késedelmi
  kamatok szakértő általi kiszámolása és érvényesítése
 6. a kifizetettlen fő tartozások inflációs rátával való frissítése.
  A fenti 1.) – 4.) pontokban kalkulált kamatok összértéke 14.063.568,37 lej, amelyből az ENEFI
  csoporthoz tartozó cégeket, mint az E-Star Mures Energy SA „fa” hitelezőit összesen
  10.847.104,35 lej illet meg.

____________________________________________

ENEFI Asset Management Plc. hereby informs its Honourable Investors on the basis of the
notification from the Romanian operations as follows:
E-Star Mures Energy SA (in liquidation, „Mures”) has filed a lawsuit against the Municipality
of Târgu Mures in the Târgu Mures District Court to recover interest on damages awarded by
the parties for breach of a concession contract concluded between them previously, on which
the General Court did not decide in its previous decision.
The amounts claimed are as follows:

 1. RON 6,449,584.01 – statutory interest for late payment of the concession fee for the period
  from 10.05.2013 to 26.05.2021.
 2. RON 3,848,677.29 – contractual interest for late payment of district heating subsidies for
  the period from 10.05.2013 to 26.05.2021.
 3. RON 831,366.61 – contractual interest on late payment for district heating consumption for
  the period from 10.05.2013 to 26.05.2021.
 4. RON 2,933,940.45 – statutory interest on late payment calculated for the period from
  10.05.2013 to 26.05.2021 for the unamortised investment in assets to be repaid.
 5. calculation and claim for interest on arrears in addition to the above amounts until the
  principal debts are to be paid completely.
 6. updating the above amounts by the inflation rate.
  The total value of the interest calculated in points 1) to 4) above is lei 14,063,568.37., but of
  this amount, the amount due to the ENEFI group is lei 10,847,104.35.