2024 július 25

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2024. 01. 31.).

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénysorozat (BÉT)ISINNévérték (Ft/db)Kibocsátott
darabszám
Össznévérték
(Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY
Átalakítható
osztalékelsőbbségi részvény
HU0000089198
HU0000173737
10
10
11.150.000
5.456.109
111.500.000,-
54.561.090,-
Alaptőke nagysága16.606.109166.061.090,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénysorozat
(BÉT)
Kibocsátott
darabszám
Szavazati jogra
jogosító
részvények
Részvényenkénti
szavazati jog
Összes
szavazati
jog
Saját és kapcsolt
részvények
száma
TÖRZSRÉSZVÉNY11.150.00011.150.000111.150.000Saját részvény
1.613.000
Kapcsolt
részvény:
1 031 041
Összesen
2 644 041
Átalakítható
osztalékelsőbbségi
részvény
5.456.109000Kapcsolt
részvény
1 795 000
Összesen:16.606.10911.150.000111.150.0004 439 041

A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.

ENEFI Asset Management Plc. in accordance with in Clause 54 (9) of Act No. CXX. of 2011. on Capital Markets hereby publishes the number of voting rights attached to its shares and size the of its share capital (Effect: 2024. 01. 31.).

Composition of share capital of the Company:

Share series
listed on the Budapest Stock
Exchange
ISINNominal value
(HUF/share)
Issued numberTotal Nominal
value (HUF)
Ordinary sharesHU00000891981011.150.000111.500.000,-
Dividend-preference convertible
shares
HU0000173737105.456.10954.561.090,-
Share capital0016.606.109166.061.090,-

Number of voting rights attached to the shares:

Share series
listed on the
Budapest Stock
Exchange
Issued
number
Shares with
voting rights
Voting right
per share
Total voting
rights
Number of own and
connected entities
shares
Ordinary shares11.150.00011.150.000111.150.000Own shares
1.613.000
Company’s connected
entities shares:
1 031 041
Total:
2 644 041
Dividend-preference
convertible shares
5.456.109000Company’s connected
entities shares:
1 795 000
Total:16.606.10911.150.000111.150.0004 439 041

The Company calls the attention of its reputable investors to their reporting obligations towards MNB and the Company in connection with the above changes – if any – with special regard to the provisions of the Capital Market act and the Company’s Articles of Associations.