2024 május 30

NAVIGATOR Nyrt.- IG hirdetmény

Közlemény az Igazgatóság határozatairól

A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 22702463-2-42; a továbbiakban
„Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2023. június 7-i ülésén a Társaság
Igazgatósága az alábbi döntéseket hozta:

 • A Navigator Investments Nyrt. Igazgatósága úgy döntött, hogy 2023. június 30-i első
  kereskedési nappal történjen a részvényfelosztás alapján a részvények átalakítása.
 • A Navigator Investments Nyrt. Igazgatósága úgy döntött, hogy a tanácsadói
  tevékenységét, mint önálló üzletágat áthelyezi a 100%-os tulajdonában lévő Navigator
  Internet Solutions Kft.-be (NIS Kft.), így a továbbiakban, mint profiltisztított holding
  társaság működik tovább. Ennek érdekében a NIS Kft. tulajdonosaként az alábbi
  döntéseket hozza:
  o A társaság új elnevezése: Navigator Capital Services Kft. (NCS Kft.)
  o A társaság új főtevékenysége: üzletviteli tanácsadás
  A Társaság intézkedik a BÉT felé a NOMAD kijelölt tanácsadói státusz átregisztrálása
  ügyében.
 • A Navigator Investments Nyrt. Igazgatósága úgy döntött, hogy a 2022-es üzleti év
  eredményeire és a jelenleg érvényes középtávú üzleti stratégia végrehajtásának
  sikerességére alapozva megkezdi a BÉT standard kategóriába való átlépés
  előkészítését. A 2023-24-es felkészülési program első szakaszában az IFRS szabvány
  szerinti párhuzamos könyviteli rendszert építi ki, majd a stratégiai időszak akvizíciós
  céljainak teljesítését követően megkezdi a vonatkozó jogszabályok szerinti Tájékoztató
  elkészítését.