2024 július 21

ENEFI – Tájékoztatás új igazgatósági tagról

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:

A Közgyűlés úgy döntött, hogy megválasztja Tendli Krisztinát (Születési hely, idő: Veszprém, 1979.11.21., Anyja neve: Somlai Magdolna) Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra. Tendli Krisztina tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el, a közgyűlés által korábban igazgatósági tagok részére megállapított díjazás ellenében (9/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat: 2150 USD). Tendli Krisztina képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csaba igazgatósági taggal együttes.

Tendli Krisztina nem rendelkezik Társaság által kibocsátott értékpapírral.

_________________________________________________

ENEFI Asset Management Plc. (“Company”) hereby informs its Honourable Investors about
the following:

The General Meeting decided to elect Tendli Krisztina as member of the Board of Directors for an indefinite period. Tendli Krisztina shall fulfil her position under an agency agreement against the remuneration previously set out by the general meeting for the members of the Board of Directors (9/2012. (11. 02.) GM resolution: 2150 USD). The representation and procuration rights of Tendli Krisztina shall be joint together with Csaba Soós, member of the Board of Directors.

Tendli Krisztina does not own securities issued by the Company.