2024 május 29

ENEFI – Közgyűlési határozatok

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet és a 502/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2021. 04. 30. napra összehívott éves rendes Közgyűlése hatáskörében eljárva hozott Igazgatósági határozatok lényeges tartalmát:

Napirendi pontok:

 1. A Társaság 2020. üzleti évének lezárása.
  1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  1.4. Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
  1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
  1.6. Döntés a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
  1.7. Döntés a Társaság tőkeszerkezetének átrendezéséről
 2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
 3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
 4. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

A meghozott határozatok letölthetők az alábbi hivatkozásra kattintva:

ENEFI – Közgyűlési határozatok

_____________________________________________________________________

ENEFI Asset Management Plc. hereby publishes the essential content of the resolutions made at the Board of Directors (on behalf of the general meeting of the Company) in connection with the general meeting (2021. 04. 30.) pursuant to the Capital Market Act, to Decree No 24/2008. (VIII.15.) of the Minister of Finance and to Decree No 502/2020. (IV.10.) of the Government.

I. Agenda items

 1. Closing business year 2020 of the Company
  1.1. Report of the Board of Directors on the management, net-worth position and business policy of the Company and on the Company’s annual and consolidated annual report for business year 2020
  1.2. Report of the Supervisory Board on the Company’s annual and consolidated annual report for business year 2020
  1.3. Report of the Auditor on the Company’s annual and consolidated annual report for business year 2020
  1.4. Decision on the acceptance of the individual annual financial statements of the company
  1.5. Decision on the utilization of the profit after tax
  1.6. Decision on the acceptance of the consolidated annual financial statements og the company.
  1.7. Decision on the reorganization of the Company’s capital structure
 2. Review and assessment of the performance of board members contemplated in previous business year and decision on the discharge of liability
 3. Decision on the acceptance of the Board of Directors’ report on corporate governance to be submitted to the Budapest Stock Exchange.
 4. Decision on authorizing the Board of Directors to purchase own shares of the Company

The resolutions made can be accessed by clicking the link below:

ENEFI – General Meeting resolutions