2024 április 22

NAVIGATOR Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest,
Madách Imre út 13-14.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-
10-140965; a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság
részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2023. március 31-i
állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

RészvénysorozatNévérték
(Ft/db)
DarabszámÖssznévérték (Ft)
„A” sorozat (NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.
törzsrészvény) ISIN: HU0000198221
1000357.605357.605.000
Alaptőke összesen357.605357.605.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

RészvénysorozatKibocsátott
darabszám
Saját
részvény
száma
Szavazati
jogra
jogosító
részvények
Szavazati
jog
(részvény/
db)
Összes
szavazati
jog
„A” sorozat (NAVIGATOR
INVESTMENTS Nyrt.
törzsrészvény)
ISIN: HU0000198221
357.6056.967357.6051357.605
Összesen357.6056.967357.6051357.605