2024 április 17

Enefi – Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2021.03.31.).

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

*Saját részvények (1.613.000) és a Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények (531 041) száma.

A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.

___________________________________________________________________________________

ENEFI Asset Management Plc. in accordance with in Clause 54 (9) of Act No. CXX. of 2011. on Capital Markets hereby publishes the number of voting rights attached to its shares and size the of its share capital (Effect: 2021. 03. 31.).

Composition of share capital of the Company:

Number of voting rights attached to the shares:

* Number of own shares (1.613.000) and the Company’s connected entities shares (531.041).

The Company calls the attention of its reputable investors to their reporting obligations towards MNB and the Company in connection with the above changes – if any – with special regard to the provisions of the Capital Market act and the Company’s Articles of Associations.