2024 május 22

ENEFI Nyrt.- Rendkívüli tájékoztatás Telekom részvényekről/Extraordinary Announcement on Telekom shares

Társaság tájékoztatja tisztelt Befektetőit arról, hogy a korábban meghirdetett stratégiája
mentén tavalyi évben vásárolt részvény pozícióin jelentős, nem realizált árfolyamnyeresége
keletkezett a 2023. december 29.-i tőzsdei záróárfolyammal számolva.

A 2023. év második felében a Társaság összesen 1.700.000 darab Magyar Telekom Nyrt.
részvényt vásárolt körülbelül 555 forintos átlagárfolyamon. Az így kalkulált pozitív nem
realizált (a felvett pozíción körülbelül 216 millió forint) eredmény ugyan nem realizált, de a
mérlegsoron kimutatva a 2023. évi beszámoló részét fogja képezni.

A Társaság azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a pozíció teljes zárásáig az elérhető
eredmény mind pozitív, mind negatív irányban egyaránt jelentősen eltérhet a jelenlegi
értékeléstől, ugyanakkor az Igazgatóság jelen állás szerint elkötelezett a pozíció további
megtartása mellett, figyelemmel a piacon elérhető jelenlegi tőkepiaci értékelésekre.

The Company informs its esteemed Investors that, in line with its previously announced
strategy, a significant, unrealized price gain has arisen on the stock positions purchased last
year, based on the closing stock price of December 29, 2023.

In the second half of 2023, the Company purchased a total of 1,700,000 Magyar Telekom Plc.
shares at an average price of approximately HUF 555. The positive unrealized result
calculated in this way (approximately HUF 216 million for the position taken) has not been
realized, but it will be part of the 2023 report when shown on the balance sheet.

However, the Company draws attention to the fact that until the position is completely
closed, the result that can be achieved may differ significantly from the current valuation,
both positively and negatively, but at the same time, according to the current situation, the
Board of Directors is committed to maintaining the position, taking into account the current
capital market valuations available in the market.