2024 július 14

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás cégbírósági változásbejegyzésről/Alapszabály

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2024. április 29-i rendes közgyűlés cégjegyzéket érintő határozatainak megfelelően a hatályos Alapszabály keltére, igazgatósági tagok törlésére és igazgatósági tag bejegyzésére, felügyelőbizottsági tag törlésére és felügyelőbizottsági tagok bejegyzésére, valamint munkavállaló képviseleti jogának törlésére vonatkozó cégadat változásokat a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2024. július 5-én kelt, Cg. 13-10-041955/114. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte.
A Társaság hatályos Alapszabályát közzéteszi.

Alapszabály