2024 június 16

ENEFI-tájékoztatás opciós joggal kapcsolatban

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.


RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA


a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) korábbi közleménye és Soós Csaba értesítése
alapján csatoltan közli a társaság és Soós Csaba Tpt. 61§. szerinti tájékoztatását az opciós
joggal kapcsolatosan. Soós Csaba és a társaság az opciós jog bejelentésével törvényi
kötelezettségének tesz eleget, Soós Csaba jelenleg, az opciós jog gyakorlásáig ténylegesen
befolyással, szavazati joggal az érintett részvények vonatkozásában nem rendelkezik.

Előzmény
A Társaság, mint eladó és Soós Csaba, mint vevő között 2022.09.25. napjáig lehívható opciós
megállapodás állt fenn, mely alapján a vevő 630.000 darab ENEFI törzsrészvényt jogosult
megvásárolni 10,- Ft / 1000 részvény vételár ellenében. Ezen opciós jog eredetileg a dolgozói
részvényekre került megalapításra. A dolgozói részvények törzsrészvénnyé való alakításukat
követően az opciós jog a törzsrészvényekre terjed ki. A felek 2022. 09. 23. napján akként
módosították a felek között 2017. szeptember 25. napján létrejött, 630.000 darab ENEFI
törzsrészvényre fennálló vételi jogot alapító szerződést, hogy a vételi jog gyakorlására nyitva
álló Opciós Időszak lejáratát 2022. 09. 25. napjáról 2025. 12. 31. napjára változtatták meg.

ENEFI törzsrészvényJelenlegOpciós jog érvényesítése
esetén
Táraság tulajdonában1 613 000 darab983 000 darab
Soós Csaba tulajdonában1 747 200 darab2 377 200 darab

Igazgatóság
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.


EXTRAORDINARY ANNOUNCEMENT1
pursuant to the Capital Market Act and to decree No. 24/2008 (VIII. 15.) of the Minister of Finance

On the basis of its previous announcement and the notice received from Csaba Soós, ENEFI
Vagyonkezelő Nyrt. (“Company”) hereby announces the information received from Csaba Soós
and ENEFI under Article 61. of the Capital Market Act. in relation with the option rights.

By announcing the option right, Csaba Soós and ENEFI fulfils his legal obligation; Csaba Soós
does not have real influence, voting right in terms of the shares involved.

Antecedent
An option agreement existed between the Company, as seller, and Csaba Soós, as buyer. Based
on the agreement, the buyer is entitled to purchase 630,000 ENEFI ordinary shares for a
purchase price of HUF 10 per 1,000 shares. This option right was originally based on employee
shares. After the employee shares are converted into ordinary shares, the option right extends
to the ordinary shares. On 23/09/2022, the parties amended the contract concluded between the
parties on 25/09/2017 in such a way that the expiration of the Option Period was changed from
25/09/2022 to 31/12/2025.

ENEFI ordinary sharesCurrentlyIn the event of exercise of the
Option right
Company’s shares (own shares)1 613 000 piece983 000 piece
Soós Csaba’ shares1 747 200 piece2 377 200 piece

Board of Directors
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.