2024 április 14

ENEFI Nyrt.- Gyergyói megállapodás

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a
romániai operáció értesítése alapján:

Előzmény

Mai napon Gyergyószentmiklós Önkormányzata kötelezettséget vállalt közjegyző előtt a
korábban őt marasztaló bírósági döntés alapján az alábbi (koncessziós díj és járulékai)
összegek megfizetésére 2024.03.01. napjáig négy részletben.

 • 2 590 665,32 lej összeg, amely az E-STAR által kifizetett és nem tartozott
  koncessziós díjnak felel meg
 • 100 lej összérték – perköltség
 • inflációs ráta
 • törvényes kamat

ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the following
based on the notification of the Romanian operation:

Antecendent

Today, Gyergyószentmiklós Municipality undertook to pay the following amounts (concession
fee and contributions) in a notarial deed on the basis of the court decision that had previously
condemned it in four installments (final deadline: 03.01.2024.):

 • an amount of 2,590,665.32 lei, which corresponds to the concession fee paid and not owed
  by E-STAR
 • 100 lei total value – legal costs
 • inflation rate
 • legal interest