2024 április 14

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás személyében felelős könyvvizsgáló változásáról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955; a
továbbiakban “DM-KER Nyrt.”, „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a DM-KER Nyrt.
könyvvizsgálatát ellátó Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest,
Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.; cégjegyzékszáma: 01-09-388885) 2023. március 31-én érkezett levelében értesítette a Társaságot arról, hogy a Társaság könyvvizsgálatára személyében kijelölt könyvvizsgáló (Freiszberger Zsuzsanna, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; kamarai tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária) helyett korábban a Ptk 3:129.§ (2) bekezdése alapján mint személyében eljáró könyvvizsgálót új könyvvizsgálót jelölt ki, akinek adatai:

Móri Ferencné
lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.
tagsági száma: 003356
édesanyja leánykori neve: Kovács Anna

A kijelölt könyvvizsgáló rendelkezik a megfelelő minősítésekkel. A korábbi aláíró könyvvizsgáló a munkacsapat vezető tagja marad, ezzel is segítve a kijelölt aláíró könyvvizsgáló váltás folyamatát.