2024 május 22

Megakrán – Rendkívüli tájékoztatás

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a KÉSZ Holding Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.; cégjegyzékszám: 03-10-100376) a 2021. augusztus 3-án kelt nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatát megerősítve 2021. augusztus 25-én a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (3) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett a Társaság által zártkörű alaptőke-emelés keretében kibocsátandó, legfeljebb 193.000.000 db 1.- Ft névértékű és 6.- Ft kibocsátási értékű, új kibocsátású dematerializált törzsrészvény 1.158.000.000.- Ft pénzbeli hozzájárulás ellenében történő megszerzésére, a részvények átvételére és ellenértékének szolgáltatására.