2024 április 17

Megakrán – Saját részvény tranzakció

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban: „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket:

A Társaság korábban közzétette, hogy a 2020. január 01. – 2022. január 1. teljesítési időszakú MRP I. Program Igazgatóság által meghatározott gazdasági teljesítményjavulást igazoló feltételei nem teljesültek maradéktalanul, így az MRP I. Program keretében a teljesítési időszak végén a résztvevők nem váltak jogosulttá az MRP I. Program keretében megszerezhető 7.900.000 db 1.- Ft névértékű MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvényre. Erre valamint az MRP törvény és az MRP Alapszabály rendelkezéseire tekintettel az MRP I. Program értékelési időszakának lezártát követően az MRP I. Program alapján kiosztható 7.900.000 db 1.- Ft névértékű MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvény ellenérték nélkül visszakerült a MEGAKRÁN MRP Szervezettől a MEGAKRÁN Nyrt-hez, mint az MRP Szervezet alapítójához. A részvények transzferálására 2022. június 23. napján került sor, amellyel a MEGAKRÁN Nyrt. saját részvényeinek darabszáma 7.900.000 db-ra változott, amely a kibocsátott részvénymennyiség 0,81%-a.

A MEGAKRÁN Nyrt. alaptőkéjét, részvényeit és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat bemutató adatok az alábbiak szerint módosulnak:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:


Részvénysorozat
Névérték (Ft/db)DarabszámÖssznévérték (Ft)

„A” sorozat (törzsrészvény)
ISIN: HU0000178272
1.-970.263.000970.263.000.-

Alaptőke összesen
 970.263.000970.263.000.-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvény-sorozatKibocsátott darabszámSaját részvény számaSzavazati jogra jogosító részvényekSzavazati jog (részvény/db)Összes szavazati jog
„A” sorozat (törzsrészvény)
ISIN: HU0000178272
970.263.0007.900.000970.263.000*1970.263.000*
Összesen970.263.0007.900.000970.263.000*1970.263.000*

*A Társaság valamennyi törzsrészvénye szavazati jogra jogosít, azonban a Ptk. 3:225. § alapján saját részvénnyel a Társaság részvényesi jogokat – és így szavazati jogot – nem gyakorolhat, így a jelenlegi állapot szerint a szavazati jogra jogosító részvények darabszáma és így az összes szavazati jog a saját részvényeket figyelmen kívül hagyva 962.363.000 db.