2024 május 30

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás üzletrész értékesítéséről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2023. június 27-i határozatával döntött a Társaságnak a DM-KER Financial Services Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52., cégjegyzékszám: 13-09-217029; a továbbiakban „DMFS Kft.”) fennálló, 100% arányú üzletrésze értékesítéséről. Az üzletrész-adásvételi szerződés 2023. június 27-én megkötésre került, a DMFS Kft. saját tőkéjét meghaladó vételáron.