2024 június 14

DM-KER – Tájékoztatás ügyletkötési szándékról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy Megyeri Sándor, a Társaság részvényese és Igazgatóságának tagja a mai napon DM-KER Nyrt. névre szóló Törzsrészvényeire (ISIN: HU0000176722; a továbbiakban: „DM-KER törzsrészvény”) vonatkozó szerződéseket kíván kötni. Megyeri Sándor a mai napon tőzsdén kívüli forgalomban 19.620.000 darab DM-KER törzsrészvényt kíván értékesíteni, amelyeket Bátor Ferenc részvényes, az Igazgatóság elnöke egyszemélyes tulajdonában és ügyvezetése alatt álló Intravirtus Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8220 Balatonalmádi, Török Bálint utca 9., cégjegyzékszám: 19-09-523064; a továbbiakban: „Intravirtus Kft.”) kíván megvásárolni, összesen 700.000.000.- Ft vételáron.

Megyeri Sándor a mai napon továbbá opciós szerződést kíván kötni a BF Trustee Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8220 Balatonalmádi, Török Bálint utca 9., cégjegyzékszám: 19-09-521485, a továbbiakban „BF Trustee Kft.”), amellyel Megyeri Sándor 10.000.000 darab DM-KER törzsrészvényre vonatkozó vételi jogot biztosít 5 évre, 40.- Ft/darab vételáron, azzal, hogy a vételár évente részvényenként 2.- Ft-tal emelkedik.

Megyeri Sándor a mai napon szintén opciós szerződést kíván kötni a Whiteless Rock Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársággal (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. 7. em. 16., cégjegyzékszám: 01-10-141750; képviseli: Virág Ferenc, az igazgatóság elnöke, a továbbiakban „Whiteless Zrt.”), amellyel 7.500.000 darab DM-KER törzsrészvényre vonatkozó vételi jogot biztosít 5 évre, 48.- Ft/darab vételáron, valamint a Horváth Zsolt és Társa Külkereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1025 Budapest, Búzavirág utca 9. I. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-918890¿ képviseli Horváth Zsolt ügyvezető, a Társaság Igazgatóságának tagja), amellyel 500.000 darab DM-KER törzsrészvényre vonatkozó vételi jogot biztosít 5 évre, 48.- Ft/darab vételáron.

A tervezett opciós szerződések teljesítésének biztosítékául Megyeri Sándor és a vételi jogok jogosultjai közül a BF Trustee Kft. és a Whiteless Zrt. a mai napon óvadéki szerződéseket kívánnak kötni, amelyek értelmében a BF Trustee Kft. értékpapír-számláján 10.000.000 darab, a Whiteless Zrt. értékpapír-számláján 1.000.000 darab opciós joggal érintett DM-KER törzsrészvény jóváírásra kerül, és melynek alapján a BF Trustee Kft. 10.000.000 darab, a Whiteless Zrt. 1.000.000 darab opciós joggal érintett DM-KER törzsrészvényhez kapcsolódó szavazati joggal és részesedéssel rendelkezik.

A részvénykönyvi bejelentések alapján, valamint a fentiek szerint tervezett szerződések létrejötte esetén és az azokra vonatkozó bejelentések alapján, a tervezett tranzakciók következtében a Társaság 5% feletti szavazati joggal és részesedéssel rendelkező részvényeseit bemutató táblázat az alábbiak szerint alakul*:

NévLetétkezelőMennyiség (db)Részesedés (%)
Bátor Ferencnem18.880.00014,96
BF Trustee Kft.nem34.620.00027,42
Intravirtus Kft.nem19.620.00015,54
Megyeri Sándornem15.880.00012,58
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap
Széchenyi Alapok Zrt.
nem18.360.70014,55
Összesen107.360.70085,05

*Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a fenti táblázatban foglalt, dőlt betűszedéssel jelölt adatok
jelenleg nem hatályos információk és azok a fentiekkel összefüggésben értelmezendők.

A Társaság a fentiekben ismertetett tervezett szerződések és tranzakciók megvalósulásáról a tisztelt Befektetőket a részvényesi illetve vezetői bejelentések alapján tájékoztatni fogja.