Rendkívüli Hírek:

2024 február 24

ENEFI Nyrt.- romániai operáció

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a
romániai operáció értesítése alapján:

Az E-Star Mures Energy SA által a koncessziós szerződésszegés miatt megítélt kártérítési
összegekre számolt késedelmi kamatokért indított kereset kapcsán, a Marosvásárhelyi
megyei Kereskedelmi Törvényszék tisztázta/kiegészítette a felek kérésére a július 5-én
meghozott alapfokú döntését, az alábbiak szerint:

 • Jóváhagyta a Mures kérését, így a késedelmi kamatokat a főtartozások teljes
  kifizetéséig kell számolni és kifizetni a Mures javára;

 • Jóváhagyta a Város kérését, így jóváhagyott a Város javára egy 20.000 lejes,
  ügyvédi díjból álló perköltséget, melynek kifizetésére kötelezte a Murest.

A Mures továbbra is fenntartja az alapfokú döntésre iktatott fellebbezését, amelyben
követeli, az alapkeresetben már kérteknek megfelelően:

 • a kártérítéses perben már megítélt összegek Mures által követelt inflációs rátával
  való frissítését a jogerős döntés meghozatalának dátumától annak teljes kifizetéséig
  számolt időszakra,

 • a késedelmi kamatok 2013.05.10-től való számolását, az alapdöntésben
  megítéltekkel ellentétben, amelyben a bíróság csak a kereset benyújtásától
  visszamenőleg számított 3 éves időszakra ítéltek meg.

ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the following
based on the notification of the Romanian operation:

In the lawsuit initiated by E-Star Mures Energy SA for the default interests calculated on
the amounts judged as compensation for damages due to the breach of the concession
agreement, the Târgu Mures County Court of Commerce clarified/completed its first
instance decision made on 5 July as follows upon request from the parties:

 • The request of E-Star Mures Energy SA was approved so the default interests shall
  be calculated and paid to Mures until the complete payment of the main debts;

 • The request of the Municipality was approved so the amount of RON 20,000 was
  approved for the Municipality as lawyers’ fee and Mures was obliged to pay this amount.

E-Star Mures Energy SA still maintains its appeal filed for the first instance decision in
which it demands as it had been requested in the basic action:

 • upgrading the amounts already judged in the lawsuit for the compensation for
  damages by the rate of inflation demanded by Mures for the period between the date of
  making the final decision until the payment thereof.

 • calculation of default interests from 10/05/2013 as opposed to the judgement
  made in the basic decision, where the court of justice only judged the default interests
  for the period of three years before the action was filed.