2024 július 19

DM-KER Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a
továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2022. november 30-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

RészvénysorozatNévérték (Ft/db)DarabszámÖssznévérték (Ft)
„A” sorozat (DM-KER törzsrészvény
ISIN: HU0000176722
5126.231.000631.155.000
Alaptőke összesen126.231.000631.155.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

RészvénysorozatKibocsátott
darabszám
Saját
részvény
száma
Szavazati
jogra jogosító
részvények
Szavazati
jog
(részvény/
db)
Összes
szavazati jog
„A” sorozat
(DM-KER törzsrészvény)
ISIN: HU0000176722
126.231.0003.240.875126.231.0001126.231.000
Összesen126.231.0003.240.875126.231.0001126.231.000

Szigetszentmiklós, 2022. november 30.


DM-KER Nyrt.