2024 április 14

DM-KER Nyrt.- Akvizíció előkészítés

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a
továbbiakban: „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság szándékában áll a RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Kén utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-898912; a továbbiakban „Rentime Kft.”) 100%-át megtestesítő, valamennyi üzletrészének megszerzése. A Társaság a Rentime Kft. üzletrészei vételárának kiegyenlítését részben pénzfizetéssel, részben a 04/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján megvásárlásra kerülő saját részvények átruházásával kívánja teljesíteni.

A Rentime Kft. főtevékenysége építőipari gépek kölcsönzése. Tevékenysége szinergikusan illeszkedik a DM KER Nyrt. tevékenységéhez, jelentősen hozzájárulhat a Társaság piaci részesedésének és eredményességének növeléséhez.

A Rentime Kft. tulajdonosai 2022. október 14-én elfogadták a Társaság nem kötelező érvényű vételi ajánlatát, melynek alapján megkezdődhet a Rentime Kft. átvilágítása, cégértékének meghatározása, az adásvétel szerződési rendelkezéseinek kialakítása. A tervek szerint az akvizíció lebonyolítására 2022. december 31-ig kerül sor, a 2022. október 10-i Közgyűlés 01/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott akvizíciós stratégia végrehajtása keretében. Az akvizíció megvalósítása feltételektől függ, az eladói és vevői szándékok változatlansága mellett az adásvételre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a felek a szerződési rendelkezéseket kölcsönösen elfogadják.