2024 július 14

DM-KER – Zajlanak az akvizíciós tárgyalások

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) 2021. április 6. napján közzétett hirdetményében tájékoztatta a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság többségi tulajdonosai, Megyeri Sándor, Bátor Ferenc és a BF Trustee Kft. értesítették a Társaságot, hogy az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533) konszolidációs körébe tartozó, közvetett kisebbségi tulajdonában álló Mészáros M1 Nehézgépkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; Cg. 07-09-030670, M1 Nehézgépkezelő) a Társaság többségi tulajdonának megszerzését célzó, több lépéssorozatból álló akvizíciós vételi ajánlatot tett részükre.

A Társaság érintett részvényesei tájékoztatása szerint a 2021. április 6. napján közzétett hirdetménynek megfelelő, tulajdonátruházásra irányuló tárgyalások továbbra is folyamatban vannak, az M1 Nehézgépkezelő tulajdonszerzése az akvizíciós ajánlatában megjelölt 29,07%-os részesedési mérték erejéig, továbbá a 2021. október 31. napjáig gyakorolható eladási jogát érintő megállapodás nem került aláírásra.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy amint a közzétett információktól eltérő, az ügylet feltételeivel illetve kimenetelével, eredményes vagy eredménytelen lezárásával kapcsolatos információk jutnak tudomására, azokat haladéktalanul nyilvánosságra hozza.