2024 május 21

Saját részvény vásárlásba kezd a DM-KER

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) a Társaság 2021-2022. évi Munkavállalói Résztulajdonosi Programjával (a továbbiakban „MRP”) összefüggésben, az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az MRP teljesítéséhez szükséges saját részvények ütemterv szerinti visszavásárlási program keretében történő megszerzésének szabályairól.

A Társaság Közgyűlése 2/2020. (09.22.) sz. határozatával Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) bevezetéséről, MRP Szervezet létrehozásáról döntött, és felhatalmazta az Igazgatóságot az MRP bevezetéséhez szükséges lépések megtételére. A Társaság Igazgatósága 2020. szeptember 22-i ülésén létrehozta a DM-KER Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet és meghatározta annak alapjait. A Közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság 07/2021. (04.01.) sz. határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP II.) megindítására, továbbá a 2022. október 1. napjáig terjedően az MRP II. Program végrehajtásához saját részvények megszerzésére. Az Igazgatóság 1/2021. (08.13) számú határozatával a kiegészített MRP Javadalmazási Politika alapján az MRP II Programot megindította.

A Társaság a fenti, korábbiakban nyilvánosságra hozott közgyűlési és igazgatósági határozatoknak megfelelően, az MRP II. Programhoz kapcsolódó alapítói kötelezettségei végrehajtása keretében az elkövetkező időszakban saját részvényeket (DM-KER Nyrt. törzsrészvényeket) vásárol a Budapesti Értéktőzsdén Ütemterv szerinti részvény-visszavásárlási program (a továbbiakban: „Program”) keretében, az alábbi feltételekkel:

 1. A Program célja: részvényopciós programból (MRP II.) a résztvevők számára történő juttatásból eredő kötelezettségek teljesítése.
 2. A Programra előirányzott maximális pénzösszeg: 150.000 darab törzsrészvény aktuális piaci ellenértéke (legfeljebb 30.000.000 Ft a 07/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozatnak megfelelően).
 3. A beszerzendő részvények maximális száma: 150.000 darab (A Társaság a 14/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat alapján az MRP céljára 2021. július 12. napján 250.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt vásárolt, amely részvények az MRP II. program keretében biztosítandó 400.000 darabhoz rendelkezésre állnak).
 4. A Program időtartama:
  1. számítási alap (eredménycélok teljesítése) tekintetében: 2021. és 2022. üzleti évek
  1. saját részvény vásárlások tekintetében a kereskedés időtartama: 2022.01.25. napjától legfeljebb 2022.04.30. napjáig,
  1. részvényjuttatás tekintetében: 2023.08.20.-2023.12.20. között.
 5. Kereskedés helyszíne: Budapesti Értéktőzsde.
 6. Kereskedések ütemezése, időpontja: Az ütemezésre a 2016/1052 EU rendelet vonatkozó szabályai irányadóak. A kereskedések időpontja: a fenti D) pont 2. alpontjában rögzített időtartamon belül minden tőzsdei kereskedési napon, a teljes – C) pont szerinti – részvénymennyiség megszerzéséig, azzal, hogy a Társaság egyetlen kereskedési napon sem vásárolhat a részvényből a részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde

tekintetében számított átlagos napi forgalmának 25 %-át meghaladó mennyiséget, a 2016/1052 EU rendelet

3. cikk (3) bekezdése alapján. A Társaság a 2016/1052 EU rendelet 3. cikk (3) bek. a) pontja alapján a vétellel érintett tőzsdei kereskedési napokon a jelen közzétételt megelőző hónap, azaz 2021. december hónap átlagos napi forgalmának 25%-át meg nem haladó, legfeljebb napi 10.000 darab részvényt vásárol az ütemterv keretében.

Amennyiben a tervezett 2022.04.30-i határnapig a Társaság által megvásárolt saját részvény tételek nem fedezik a Programhoz szükséges 150.000. darab részvénymennyiséget, úgy a Társaság fenntartja a jogot a vásárlási időpontok meghosszabbítására és a Program módosítására.

A Társaság a tisztelt Befektetőket és a Magyar Nemzeti Bankot mint Felügyeletet folyamatosan tájékoztatja nyilvános közzétételek illetve bejelentések útján a megvalósított részvényvásárlásokról.