2024 június 25

ENEFI Nyrt.- Közlemény/Announcement

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:
Társaság korábban tájékoztatta tisztelt Befektetőit arról, hogy a tőkepiaci pillérre vonatkozó
stratégiája mentén jelentős Magyar Telekom részvény pozíciót épített ki.
A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Telekom pozícióját jelenleg is
fenntartja és kezeli, melynek következtében a 2024. 06. 07. napi záróár (1026 HUF) szerinti,
finanszírozási költségekkel csökkentett, nem realizált árfolyamnyeresége már meghaladja az
egymilliárd forintot.
A Társaság azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a pozíció teljes zárásáig az elérhető eredmény mind pozitív, mind negatív irányba egyaránt jelentősen eltérhet a jelenlegi értékeléstől, továbbá – bár az Igazgatóság jelen állás szerint elkötelezett a pozíció további megtartása mellett- nem kizárt, hogy a pozícióját teljesen leépíti, bővíti, vagy más befektetéssel egészíti ki.

ENEFI Asset Management Plc. (the “Company”) informs its Dear Investors of the following:
The Company previously informed its esteemed Investors that it has built up a significant Magyar Telekom share position in line with its strategy for the capital market pillar.
The Company informs the respected Investors that it currently maintains and manages Magyar Telekom’s position, as a result of which its unrealized exchange rate profit, reduced by financing costs, according to the closing price of 06/07/2024 (HUF 1,026) already exceeds HUF one billion.
However, the Company draws attention to the fact that until the position is completely closed, the achievable result may differ significantly from the current assessment in both positive and negative directions, and – although the Board of Directors is currently committed to maintaining the position – it is not excluded that its position completely demolishes, expands, or supplements it with other investments.