2024 július 23

ENEFI – Rendkívüli tájékoztató

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a romániai operáció értesítése alapján az alábbiakról:

  1. Marosvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, tudomásul véve a Marosvásárhelyi Ítélőtábla korábbi döntése alapján E-Star Mures Energy SA-val szemben fennálló cca. 16 millió lej összegű kötelezettségét, vállalta annak 20 havi részletben történő történő megfizetését, melynek megfelelően az E-Star Mures Energy SA felszámolójának értesítése szerint átutalt 804.306 lej összeget az E-Star Mures Energy SA részére. Amennyiben az Önkormányzat a fenti vállalásának a jövőben nem tesz eleget, az E- Star Mures Energy SA a követelés érvényesítését végrehajtási eljárásban folytatja a teljes összegre kiterjedően.
  2. Az E-Star Mures Energy SA peres eljárásban érvényesíteni fogja továbbá az Önkormányzattal szemben fennálló, korábbi bírósági döntésben nem szereplő kamatkövetelését.