2024 május 20

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás könyvvizsgálóval kapcsolatban

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,
Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a
továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a MEGAKRÁN
Nyrt. könyvvizsgálatát ellátó Interauditor Consulting Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz.
1/F.; Cg.: 01-09-388885) 2023. március 31-én érkezett levelében értesítette a Társaságot arról, hogy a
Társaság könyvvizsgálatára személyében kijelölt könyvvizsgáló (Freiszberger Zsuzsanna, lakcíme: 2440
Százhalombatta, Rózsa u. 7.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária)
helyett a Ptk 3:129.§ (2) bekezdése alapján korábban új könyvvizsgálót jelölt ki, mint személyében eljáró
könyvvizsgáló:

Móri Ferencné
lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.;
tagsági száma: 003356;
édesanyja leánykori neve: Kovács Anna.

A kijelölt könyvvizsgáló rendelkezik a megfelelő minősítésekkel. A korábbi aláíró könyvvizsgáló a
munkacsapat vezető tagja marad, ezzel is segítve a kijelölt aláíró könyvvizsgáló váltás folyamatát.