2024 július 25

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás kriptoügyletek megkezdéséről

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060
Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-
001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket,
hogy a Társaság a 2023. december 6-án kelt és december 7-én közzétett igazgatósági határozatban
foglaltaknak megfelelően – a lehetőségek, továbbá a jogszabályi valamint technikai feltételek
fennállásának felmérését követően – megkezdte a kapcsolódó kriptovaluta-számlák megnyitását és
azokon kriptoeszközök elhelyezését.