2024 július 25

Megakrán – Rendkívüli tájékoztatás

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság élni kíván a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukcióban való részvétel lehetőségével, amelynek érdekében 2021. december 17-én kérelmeket nyújtott be a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (KAVOSZ Zrt.), hogy lízingkérelmeit – amennyiben azt a feltételrendszer szerint megfelelőnek találja – továbbítsa a Társaság által megjelölt Budapest Lízing Zrt. (Finanszírozó) felé a lízingügyletek bírálatának elvégzése céljából. Amennyiben a KAVOSZ Zrt. az általa megvizsgált kérelmeket a Finanszírozó felé továbbítja, a Finanszírozó minősíti a Vállalkozást és dönt arról, hogy nyújtja-e a lízingszolgáltatásokat.