2024 május 20

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás személyi változásról

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,
Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a
továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy Kovácsics Iván
úr 2023. március 14. napján kelt nyilatkozatával – egyéb elfoglaltságaira tekintettel – a MEGAKRÁN Nyrtnél fennálló felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagságáról a Társaság 2023. évi éves rendes közgyűlése napjának hatályával lemondott.


A MEGAKRÁN Nyrt. ezúton is megköszöni Kovácsics Iván úr Társaság érdekében végzett tevékenységét