2024 május 23

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás MRP Program I szerinti részvényjuttatásról, saját részvények szerzéséről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt
Befektetőket, hogy – a Társaság 2022. október 31-én közzétett tájékoztatásával összhangban, a Társaságnál 2020. szeptemberében indított MRP Program I feltételei teljesülésére tekintettel – a DM-KER Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban: MRP Szervezet) az MRP Program I-ben résztvevő munkavállalók és vezető tisztségviselők számára a rendelkezésre álló 1.000.000 darabból 750.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt transzferált.
Tekintettel arra, hogy az MRP Program I résztvevői közül több munkavállaló munkaviszonya időközben
megszűnt, az MRP Szervezettől 250.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvény a Társaságra 2022. december 6-án visszaszállt, melynek alapján a Társaság saját részvényeinek száma 3.490.875 darabra nőtt, amely a kibocsátott részvénymennyiség 2,77%-a.