2024 június 24

DM-KER – Tájékoztatás az Igazgatóság határozatáról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2021. november 5. napján az alábbiak szerint határozott:

1/2021. (11.05.) számú Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Társaság tevékenységéhez egyes kiegészítő pénzügyi tevékenységek olyan gazdasági tevékenységekként kapcsolódnak, amelyek szinergikus hatásai a Társaság céljait, eredményességét kedvezően szolgálhatják és előmozdíthatják. Ennek megfelelően az Igazgatóság dönt a Társaság részvételével a DM-KER Financial Services Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: DM-KER Financial Services Kft.) létrehozásáról, melynek TEÁOR besorolás szerinti főtevékenysége: 08’6619 egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység.

A DM-KER Financial Services Kft. 5 millió Ft alaptőkével alakul, a Társaság 20%-os részesedéssel, 1 millió Ft összegű törzsbetéttel rendelkezik. A további tagok Bátor Ferenc és Megyeri Sándor részvényesek, az Igazgatóság elnöke és tagja a kezdeti jogszabályi feltételek biztosítása érdekében. A Társaság a kezdeti költségek finanszírozására 5 millió Ft tagi kölcsönt biztosít, a független felek közötti szokásos piaci gyakorlatnak megfelelő feltételekkel.

A Társaság – kizárólagos tulajdonossá válása érdekében – 2023. december 31. napjáig, elhatározása szerinti időpontban jogosult és köteles a magánszemély tagok DM-KER Financial Services Kft-ben fennálló üzletrészeit megvásárolni, az üzletrészek névértéke 5%-kal növelt összegének megfelelő vételáron. Az erre vonatkozó üzletrész adásvételi szerződések létrejöttéig osztalék kifizetésére a DM-KER Financial Services Kft-nél nem kerülhet sor. A fentiek biztosítását Bátor Ferenc és Megyeri Sándor külön okiratokban vállalják.

A DM-KER Financial Services Kft. tevékenységét – a szükséges előkészítéseket követően – 2022. évben kezdi meg.