2024 június 14

DM-KER – Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2022. július 31-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:


Részvénysorozat
Névérték (Ft/db)DarabszámÖssznévérték (Ft)

„A” sorozat (DM-KER törzsrészvény)
ISIN: HU0000176722
5.-126.231.000631.155.000.-

Alaptőke összesen
 126.231.000631.155.000.-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvény-sorozatKibocsátott darabszámSaját részvény számaSzavazati jogra jogosító részvényekSzavazati jog (részvény/db)Összes szavazati jog
„A” sorozat (DM-KER törzsrészvény)
ISIN: HU0000176722
126.231.000 400.000 126.231.000 1 126.231.000
Összesen 126.231.000 400.000 126.231.000 1 126.231.000