2024 április 14

ENEFI Nyrt.- Tájékoztatás a romániai operáció értesítése alapján

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a
romániai operáció értesítése alapján:


Az E-Star Mures Energy SA által a koncessziós szerződésszegés miatt megítélt kártérítési
összegekre számolt késedelmi kamatokért indított kereset kapcsán a fellebbviteli
bíróságként eljáró marosvásárhelyi Ítélőtábla az alábbiak szerint döntött:


Elutasította az E-Star kérelmét a megítélt kártérítési összegekre számolt késedelmi
kamatok vonatkozásában és elutasította a kártérítésre számolt késedelmi kamatok és
törvényes kamatok inflációs rátával való frissítésére vonatkozó kérelmét is, kötelezte
továbbá a társaságot a perköltség megfizetésére. Az Ítélőtábla ezáltal semmissé
nyilvánította az alapfokú bíróság által E-Star javára megítélt, 4.897.654,35 lej (azaz
990.256,20 EURO) kamatot is.

A döntés jogerős, de még nincs indokolva.

Az indoklás kézhezvételét követően a társaság vizsgálja a további jogorvoslatok
lehetőségét tekintettel arra, hogy a döntést jogszabályellenesnek tartja.

ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the following
based on the notification of the Romanian operation:


In the lawsuit initiated by E-Star Mures Energy SA for the default interests calculated on the
amounts judged as compensation for damages due to the breach of the concession
agreement, the Court of Târgu Mures acting as Court of Appeal made the following decision:


The application of E-Star was rejected in relation with the default interests calculated on the
amounts judged as compensation for damages and the application for updating the default
interests calculated on the compensation and legal interests by the rate of inflation as well,
furthermore the company was obliged to pay the costs of litigation. Therefore the Court also
annulled the amount of RON 4,897,654.35 (i.e. EUR 990,256.20) interest judged for E-Star.


The decision is final but not explained; having received the explanation, the Company
shall initiate remedy against it.