2024 június 20

Megakrán – Tájékoztatás vezetőségi személy ügyletéről és tulajdonosi bejelentésről

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy Langmáhr Tamás, az Igazgatóság elnöke értesítette a Társaságot arról, hogy 2021. szeptember 16. napján 153.711.240 db MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvényt ruházott át tőzsdén kívüli forgalomban, bizalmi vagyonkezelői ügylet keretében 9,1 Ft/db, összesen 1.398.772.284 Ft áron vagyonrendelés jogcímén az APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1067 Budapest, Eötvös u. 28. 2. em. 2.) részére, melynek következtében Langmáhr Tamás MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvényeinek száma 557.888.000 darabról 404.176.760 darabra, szavazati jogának aránya és részesedésének mértéke 52%-ra csökkent.

Az APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1067 Budapest, Eötvös u. 28. 2. em. 2.) 2021. szeptember 17-én bejelentette, hogy a fenti 153.711.240 darab MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvény megszerzésével a szavazati jogot biztosító MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvényeinek száma 153.711.240 darab, szavazati jogának aránya és részesedésének mértéke – az 5%, 10%, 15% küszöbértékek átlépésével – 19,776%.

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a bevezetett sorozatra vonatkozóan a tulajdonosi bejelentések alapján:

NévLetétkezelő (igen/nem)Mennyiség (db)Részesedés (%)  
Langmáhr Tamásnem404.176.76052,00
APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.nem153.711.24019,78
Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alapnem73.350.0009,44
Összesen 631.238.00081,22

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa

1.A vezető feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó adatok
a)Név:Langmáhr Tamás – MEGAKRÁN Nyrt.
2.Az értesítés indoka:
a)Pozíció/státusA MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatóságának elnöke
b)Első értesítés/módosításelső értesítés
3.A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok
a)Név:MEGAKRÁN Nyrt.
b)LEI:529900NIVCA04DSVFT52
4.Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol ügyletet bonyolítottak le
a)A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz típusa:MEGAKRÁN törzsrészvény ISIN: HU0000178272
b)Az ügylet jellegerészvényátruházás bizalmi vagyonkezelői ügylet keretében
c)Ár(ak) és volumenek:Ár(ak) Volumen(ek) 9,1 HUF/db 153.711.240 db
d)Összesített információ: —  Összesített volumen:   — Ár:      153.711.240 darab (összesített volumen)   9,1 HUF/db
e)Az ügylet dátuma:2021-09-16; 13:53 UTC
f)Az ügylet helye:tőzsdén kívül