2024 május 29

ENEFI Nyrt.- Síaréna közlemény/Announcement Síaréna

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:
A Társaság döntött a Síaréna Kft. törzstőkéjének megemeléséről. A Társaság a Síaréna Kft.-
vel szemben fennálló tagi kölcsön követeléséből 650.000.000,- Ft-ot apportált, melyből
5.000.000,- Ft törzstőkébe, 645.000.000,- Ft tőketartalékba került.
A tőkeemelés eredményeképpen a Síaréna Kft. tőkeszerkezete helyreáll, míg a tagi kölcsön
követelés jelentős mértékben csökken.
A Társág a fentiekkel kapcsolatosan kezdeményezi a Síaréna Kft. társasági szerződésének
módosítását és a cégbírósági eljárás megindítását. A tőkeemelés a fentieknek megfelelően
még nem zárult le.
A tőkeemelés bejegyzését követően a Társaság kezdeményezni fogja a Síaréna Kft.
törzstőkéjének csökkentését a tőkeszerkezet optimalizálása érdekében.

ENEFI Asset Management Plc. (the “Company”) informs its dear Investors as below:
The Company decided to increase the share capital of Síaréna Kft. The Company contributed
HUF 650.000.000,- from the outstanding member loan receivable from Síaréna Kft., of which
HUF 5.000.000,- was transferred to share capital and HUF 645.000.000,- to capital reserve.
As a result of the capital increase, the capital structure of Síaréna Kft. will be restored, while
the member loan receivable will be significantly reduced.
In connection with the above, the Board of Directors initiates the amendment of the articles
of association of Síaréna Kft. and the initiation of the proceedings before the Commercial
Court. The capital increase has not yet been completed as described above.
Following the registration of the capital increase, the Company will initiate a reduction of the
share capital of Síaréna Kft. in order to optimise the capital structure.