2024 április 14

ENEFI – Tájékoztatás részvény átalakításról

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 4. emelet 413. ajtó) (Társaság) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III- 579/2021. számú (kiadmányozás dátuma: 2021. szeptember 28.) határozatával jóváhagyott Tájékoztatóban1 meghatározott 3.650.000 darab, egyenként 10 HUF névértékű, HU0000173729 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. IV. em.) (BÉT) által működtetett szabályozott piacra (Részvény Szekció, „Standard” kategória) történő bevezetésére tekintettel,

1:1 arányban átalakításra kerülnek a BÉT-en már kereskedett,

egyenként 10 HUF névértékű, „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, HU0000089198 ISIN azonosítójú törzsrészvénnyé („Átalakítás”).

Az Átalakítás „ütemterv” szerinti, tervezett értéknapja: 2021. november 11., amely dátum egyben az átalakított részvények első BÉT kereskedési napja (D nap vagy EKN), azaz ez első nap amikortól a megemelt részvénymennyiséggel folyik a kereskedés.

Az Átalakítást követően a Társaság BÉT-en kereskedett törzsrészvényeinek mennyisége

7.500.000 darabról 11.150.000 darabra nő.

Az Átalakítás során a HU0000089198 törzsrészvényekre azon részvényesek jogosultak, akik az Átalakítás tervezett értéknapját megelőző nap (2021.november 10.) végén HU0000173729 törzsrészvénnyel (záró pozícióval) rendelkeztek.

A KELER Zrt-vel történt egyeztetés alapján az átalakítás menetére vonatkozóan felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét a következőkre:

D-3 nap, 2021. november 8.:

A HU0000173729 ISIN kódú törzsrészvényekkel ezen a napon lehetséges még OTC kereskedés a KELER Zrt. szabályai alapján, a KELER Zrt. kiegyenlítési rendszerében.

D-1 nap, 2021. november 10.:

A KELER Zrt. szabályai szerint, ezen a napon lehet utoljára számlaműveleteket végezni a HU0000173729 ISIN kódú törzsrészvényekkel.

Az a nap az esemény „FORDULÓNAPJA”

Azon részvényesek jogosultak a D napon a HU0000089198 törzsrészvényekre, akiknek ezen nap végén van HU0000173729 ISIN kódú törzsrészvény készlete, azaz záró pozíciója.

D nap, 2021. november 11.:

A KELER Zrt. kiegyenlítési rendszerének „T” napi nyitásával automatikusan törlésre kerülnek az érintett számlákról az átalakításban érintett mennyiségű HU0000173729 ISIN kódú törzsrészvények, majd jóváírásra kerülnek az érintett számlákon a már tőzsdei HU0000089198 ISIN kódú törzsrészvények.

A KELER Zrt. az új (már tőzsdei) HU0000089198 ISIN kódú törzsrészvényeken örökíti a megszűnő HU0000173729 ISIN kódú törzsrészvényeken lévő esetleges zárolásokat, átruházási korlátozásokat, majd automatikusan törli a megszűnő HU0000173729 ISIN kódú törzsrészvényekre vonatkozó esetleges függő tételeket.

A HU0000089198 ISIN kódú törzsrészvények első BÉT kereskedési napja (EKN) 2021. november 11., a tőzsdei szabályok értelmében az első kereskedési napon kötött ügyletek elszámolási napja (D+2) 2021. november 15. nap.

Az átalakítás teendőiről a KELER Zrt. a számlavezetők részére a jelen hirdetményt követő időszakban a KID rendszeren keresztül hirdetményt tesz közzé.

A Társaság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Befektetőit, hogy a Tájékoztatóban meghatározott

5.456.109 darab, egyenként 10 HUF névértékű, „H” sorozatú, dematerializált módon előállított, HU0000173737 ISIN azonosítójú osztalékelsőbbségi részvények tervezett első BÉT kereskedési napja szintén 2021. november 11.

1 https://www.bet.hu/newkibdata/128614016/ENEFI_T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_210929.pdf