2024 május 21

NAVIGATOR Nyrt.- Tájékoztatás új részvények jegyzésének lezárásáról és tőkeemelésről

A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2040
Budaörs, Gyár u. 2.; cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: 13-10-042535) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság
Igazgatósága a mai napon napján az alábbiakról döntött:

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés 4/2023 (IX.20.) számú határozatában foglalt
felhatalmazás alapján akként határozott, hogy a határozathozatal napjával a Társaság
alaptőkéjét 15.000.000, – Ft összeggel, 423.993.890, – Ft összegre felemeli az alábbiak
szerint:

Az alaptőke-emelés módja:
Új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében
megvalósuló alaptőke-emelés.

Az alaptőke-emelés összege:
15.000.000,- Ft, mellyel összefüggésben 1.500.000 db, egyenként 10,- Ft névértékű és 100,-
Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező
jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészvény kibocsátására kerül
sor.

A felemelt alaptőke mértéke, összetétele:
A felemelt alaptőke összege 423.993.890, – Ft. A felemelt teljes alaptőke 42.399.389 db 10,-
Ft névértékű névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvényből áll.

A részvények kibocsátási értéke:
Az alaptőke-emeléssel érintett törzsrészvények kibocsátási értéke részvényenként 100,- Ft,
összesen 150.000.000, – Ft. A részvényenkénti kibocsátási értékek névértéken felüli része –
összesen 135.000.000, – Ft – a Társaság tőketartalékát növeli a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján.